Amprenta 4

Imprint

În conformitate cu prevederile articolelor 6-III și 19 din Legea nr. 2004-575 din 21 iunie 2004 pentru Încrederea în economia digitală, cunoscută sub numele de LCEN, aducem în atenția utilizatorilor și vizitatorilor site-ului: www.guideachatgamer.com următoarea informație :

1. Informații juridice:

Statut de proprietar: privat
Proprietarul este: Damien G
Adresa poștală a proprietarului: 23 rue saint poloc 44000 Nantes
 
Creatorul site-ului este: guideachatgamer.com
Managerul publicației este: Damien G
Contactați managerul publicației: damien@guideachatgamer.com
Managerul publicației este a Persoana fizica

Webmasterul este: Damien G
Contactați webmasterul: damien@guideachatgamer.com
Gazda site-ului este: siteground SiteGround Spain SL C/ Serrano 1, 5 28001 Madrid

2. Prezentare și principiu:

Se face referire mai jos: Utilizator, orice utilizator de Internet care se conectează și utilizează site-ul menționat mai sus: www.guideachatgamer.com.
Site-ul www.guideachatgamer.comreunește un set de servicii, în stat, puse la dispoziția utilizatorilor. Se precizează aici că trebuie să rămână politicoși și să dea dovadă de bună-credință atât față de ceilalți utilizatori, cât și față de webmasterul site-ului www.guideachatgamer.com. Site-ul www.guideachatgamer.com este actualizat regulat de Damien G.
Damien G se străduiește să ofere cele mai exacte informații posibile pe site-ul www.guideachatgamer.com (sub rezerva modificărilor aduse de când a fost pus online), dar nu poate garanta acuratețea, exhaustivitatea și actualitatea informațiilor furnizate pe site-ul său, fie prin ea însăși sau de către terți parteneri care îi furnizează aceste informații. În consecință, utilizatorul recunoaște că folosește aceste informații furnizate (numai cu titlu informativ, neexhaustiv și care pot fi modificate) sub responsabilitatea sa exclusivă.

3. Accesibilitate:

Site-ul www.guideachatgamer.com este în principiu accesibil utilizatorilor 24 de ore pe zi, 24 zile pe săptămână, cu excepția întreruperii, programate sau nu, în scopul întreținerii acestuia sau în caz de forță majoră. În cazul imposibilității accesului la serviciu, www.guideachatgamer.com se obligă să depună toate eforturile pentru a restabili accesul la serviciu și apoi se va strădui să comunice în prealabil utilizatorilor datele și orele intervenției. Fiind supus doar unei obligatii de mijloace, www.guideachatgamer.com nu poate fi facut responsabil pentru nicio dauna, indiferent de natura acesteia, rezultata din indisponibilitatea serviciului.

4. Proprietatea intelectuală:


Damien G este deținătorul exclusiv al tuturor drepturilor de proprietate intelectuală sau deține drepturile de utilizare asupra tuturor elementelor accesibile pe site, atât asupra structurii, cât și asupra textelor, imaginilor, graficelor, logo-ului, pictogramelor, sunetelor, software-ului...
Orice reproducere totală sau parțială a site-ului www.guideachatgamer.com, reprezentarea, modificarea, publicarea, adaptarea totală sau parțială a oricăruia dintre aceste elemente, indiferent de mijlocul sau procedeul utilizat, este interzisă, cu excepția autorizației prealabile scrise a lui Damien G, proprietarul site-ului la adresa de e-mail: damien@guideachatgamer.com, în caz contrar va fi considerată ca constituie contrafacere și pasibil de urmărire penală în conformitate cu prevederile articolelor L.335-2 și următoarele din Codul proprietății intelectuale.


5. Link-uri hipertext și cookie-uri:

Site-ul www.guideachatgamer.com conține un anumit număr de link-uri hypertext către alte site-uri (parteneri, informații etc.) înființate cu autorizația lui Damien G. Cu toate acestea, Damien G nu are posibilitatea de a verifica întregul conținut a site-urilor astfel vizitate și, prin urmare, își declină orice responsabilitate pentru acest fapt atunci când este vorba de posibilele riscuri de conținut ilegal.
Utilizatorul este informat că în timpul vizitelor sale pe site-ul www.guideachatgamer.com, unul sau mai multe cookie-uri sunt susceptibile să fie instalate automat pe computerul său prin intermediul software-ului său de navigare. Un cookie este un bloc de date care nu permite identificarea utilizatorului, dar care înregistrează informații referitoare la navigarea acestuia pe site. 
Configurarea software-ului de navigare face posibilă informarea despre prezența cookie-urilor și eventual refuzarea acestora în modul descris la următoarea adresă: www.cnil.fr. Utilizatorul poate configura totuși browserul computerului său pentru a refuza instalarea cookie-urilor, știind că refuzul instalării unui cookie poate duce la imposibilitatea accesării anumitor servicii. Pentru orice blocare a cookie-urilor, introduceți în motorul dumneavoastră de căutare: blocarea cookie-urilor sub IE sau firefox și urmați instrucțiunile în funcție de versiunea dvs.


6. Protecția proprietății și a persoanelor – gestionarea datelor cu caracter personal:

În Franța, datele cu caracter personal sunt protejate în special de legea nr. 78-87 din 6 ianuarie 1978, legea nr. 2004-801 din 6 august 2004, articolul L. 226-13 din Codul penal și Directiva europeană a 24 octombrie 1995.

Pe site-ul www.guideachatgamer.com, Damien G colectează doar informații personale (conform articolului 4 legea nr. 78-17 din 06 ianuarie 1978) referitoare la utilizator doar pentru necesitatea anumitor servicii oferite de site-ul www. . guideachatgamer.com. Utilizatorul furnizează aceste informații cu deplină cunoaștere a faptelor, în special atunci când le introduce el însuși. Se precizeaza apoi utilizatorului site-ului www.guideachatgamer.com obligatia sau nu de a furniza aceste informatii.
In conformitate cu prevederile articolelor 38 si urmatoarele din legea 78-17 din 6 ianuarie 1978 referitoare la prelucrarea datelor, fisiere si libertati, orice utilizator are drept de acces, rectificare, stergere si opozitie.datele personale care il privesc. Pentru a vă exercita acest drept, trimiteți cererea dumneavoastră către www.guideachatgamer.com prin e-mail: damien@guideachatgamer.com sau în scris semnat corespunzător, însoțit de o copie a actului de identitate cu semnătura titularului documentului, cu specificarea adresei la care trebuie trimis răspunsul.

Nicio informație personală a utilizatorului site-ului www.guideachatgamer.com nu este publicată fără cunoștința utilizatorului, schimbată, transferată, cesionată sau vândută pe orice suport către terți. Doar asumarea răscumpărării site-ului www.guideachatgamer.com și a drepturilor acestuia îl autorizează pe Damien G să transmită informațiile menționate potențialului cumpărător care ar avea, la rândul său, aceeași obligație de stocare și modificare a datelor față de utilizator. a site-ului www.guideachatgamer.com.
Site-ul web www.guideachatgamer.com este în conformitate cu GDPR, consultați politica noastră GDPR https://guideachatgamer.com/politique-de-confidentialite/.

Bazele de date sunt protejate de dispozițiile Actului din iulie 1 1998er de transpunere a Directivei 96 / 9 din 11 1996 martie privind protecția juridică a bazelor de date.